มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันการยึดติด


มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันการยึดติดในฟิล์มพลาสติกด้วยการเพิ่มความขรุขระบนผิวฟิล์มเพื่อลดการสัมผัสบริเวณพื้นผิวระหว่างชั้นฟิล์ม การยึดติดของฟิล์มพลาสติกมักเกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูปฟิล์มเนื่องจากฟิล์มม้วนแน่นหรือม้วนทับกันในระหว่างการเก็บ การใช้สารเติมแต่งมาสเตอร์แบตซ์ป้องกันการยึดติดในฟิล์มพลาสติกของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ในปริมาณเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้จัดการกับงานฟิล์มพลาสติกได้ดีขึ้น สารเติมแต่งมีจำหน่ายทั้งแบบสารธรรมชาติ (natural additive) และสารสังเคราะห์ (synthetic additive) บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์นำเสนอมาสเตอร์แบตซ์ป้องกันการยึดติดในฟิล์มพลาสติกในหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

CONTACT US FOR FURTHER INQUIRY

Product name Description TDS SDS ETC
AX-100 Syntetic silica anti-block masterbatch polyethylene (PE) carrier
AX-50 Syntetic silica anti-block masterbatch polyethylene (PE) carrier
ABX-200 Natural silica anti-block masterbatch polyethylene (PE) carrier
ABX-100 Natural silica anti-block masterbatch polyethylene (PE) carrier
AB-200 Natural silica anti-block masterbatch polyethylene (PE) carrier
AB-100 Natural silica anti-block masterbatch polyethylene (PE) carrier