มาสเตอร์แบตซ์สีขาว


มาสเตอร์แบตซ์สีขาวประกอบด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ความเข้มข้นสูงใช้เพื่อเติมสีขาวให้กับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไมโครไนซ์ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารสร้างความทึบแสงที่ดีที่สุดด้วยการสะท้อนแสง บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์นำเสนอมาสเตอร์แบตซ์สีขาวที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราจำหน่ายมาสเตอร์แบตซ์สีขาว VIVA พอลิเอทิลีน (PE) และพอลิโพรพิลีน (PP) ซึ่งมีการหลอมไหล (melt flow) ของเม็ดสีต่างกัน มาสเตอร์แบตซ์สีขาว VIVA ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่าฟิล์ม (blown film) การฉีดขึ้นรูป (injection molding) การขึ้นรูปแบบโปรไฟล์ (profile extrusion) และการเป่าขึ้นรูป (blow molding)

CONTACT US FOR FURTHER INQUIRY

Product name Description TDS SDS ETC
VV-10701 Blueish white masterbatch polyethylene (PE) carrier
VV-20601 General purpose white masterbatch polyethylene (PE) carrier
VV-20701 General purpose white masterbatch polyethylene (PE) carrier
VV-20801 General purpose white masterbatch polyethylene (PE) carrier
VV-30701 General purpose white masterbatch polyethylene (PE) carrier
VV-30401 General purpose white masterbatch polyethylene (PE) carrier
VV-11701 Blueish white masterbatch polypropylene (PP) carrier
VV-21701 General purpose white masterbatch polyethylene (PE) carrier