บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ จำกัด


บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 37,500,000 บาท ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) และเม็ดสีพลาสติก (Masterbatches) ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่เป็นเอกสิทธิ์ของเราจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากหลากหลายบริษัท
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งนโยบายคุณภาพให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน การวางกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายด้านคุณภาพไปยังพนักงานทุกระดับให้ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามระบบ ใช้เป็นขอบเขตกำหนดวัตถุประสงค์การทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

CORE VALURES


At Unique Polymer, we base everything on the concept of love and understanding. We treat our customers and partners as our own family and commit to deliver the highest satisfaction. Our corporate value is “HARMONY” which mean the combination of differences in a way that creates unity. Through HARMONY, we promise to bring smiles to all our partners.